Lid worden

Lidmaatschap kost € 70 per kalenderjaar, met eenmalige administratiekosten van € 25. Het eerste jaar betaalt men dus € 95, de jaren erna steeds € 70.

Aanmeldformulier Mercedes-Benz S-Klasse Club Nederland

Lid worden

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan voor 1 december van ieder jaar, daarna wordt het lidmaatschap automatisch voor een jaar verlengd. Opzeggen kan schriftelijk gericht aan het clubadres en/of via de mail aan penningmeester@sklasseclub.nl met een cc aan secretaris@sklasseclub.nl.

Ter informatie uit de SKCN-statuten: opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. Het kalenderjaar van de vereniging is gelijk aan het boekjaar.